NASZEJ „MISJI SPECJALNEJ” c.d.

 
Dziś z inicjatywy naszego Stowarzyszenia w Urzędzie Gminy w Trzebownisku odbyło się kolejne spotkanie, w sprawie budowy na terenie Gminy Trzebownisko całodobowego Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczyli w nim: Rodzice Osób Niepełnosprawnych z Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Bernadetta Świątek, Kierownik Oddziału Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny w Rzeszowie Pani Barbara Krawczyk, Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Pani Dominika Hartman, Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku Pani Teresa Tomaka. Wszyscy Uczestnicy spotkania zgodzili się, że realizacja takiego przedsięwzięcia jest konieczna. W dyskusji padło wiele propozycji, jak: połączenie w jednym miejscu centrum dziennego pobytu, mieszkań treningowych oraz całodobowego centrum opiekuńczo mieszkalnego. To bardzo poważne przedsięwzięcie. Damy radę. To w Gminie Trzebownisko 31 lat temu podjęliśmy się trudnego zadania tworzenia godnych warunków życia i rozwoju Osób Niepełnosprawnych, mieszkających na wsi. Dziękujemy Uczestnikom spotkania za twórcze pomysły, a Władzom Gminy za zaangażowanie. „Razem możemy więcej”.