Władze

Zarząd:

Teresa Tomaka – Przewodnicząca Zarządu

Agata Kunasz – Sekretarz Zarządu

Czesława Wilk – Skarbnik Zarządu

Danuta Gancarz – Członek Zarządu

Anna Stysiał – Członek Zarządu

Marta Siewierska – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Krystyna Litwin– Członek Komisji Rewizyjnej

Ewa Gorzynik – Członek Komisji Rewizyjnej

Edyta Cisło – Członek Komisji Rewizyjnej