„Cokolwiek dasz temu, który stoi obok”

„Cokolwiek dasz temu, który stoi obok
Wkrótce do Ciebie powróci”

Kochani. Jeśli jeszcze nie wybraliście organizacji, której przekażecie 1,5% podatku, podzielcie się ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku. KRS 0000014568.
W tym roku zbieramy na pięciodniowe „bajkowe wakacje” w Rymanowie Zdroju. Z góry z całego serca dziękuję.

                                           Przewodnicząca Zarządu Teresa Tomaka

OŚWIADCZENIE

Ze smutkiem informujemy, że po raz pierwszy od 31 lat nasze Stowarzyszenie próbuje się uwikłać wbrew naszej woli w kampanię wyborczą, która tak naprawdę jeszcze się nie rozpoczęła. Informujemy, że nigdy nasze Stowarzyszenie nie angażowało się w żadną kampanię, samorządową czy krajową. Dowodem były nagrody odbierane w Kancelarii Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego oraz Prezydenta R.P. Bronisława Komorowskiego. Wszyscy Wójtowie oraz Rady Gminy robiły wszystko, aby nas wpierać. Gmina Trzebownisko była wzorem do naśladowania. Dlatego proszę- zostawcie Osoby Niepełnosprawne w spokoju. Do 1 maja 2024 roku nasze Stowarzyszenie nie będzie uczestniczyć w żadnych Gminnych inicjatywach.

Przewodnicząca Zarządu Teresa Tomaka

JESTEŚMY Z WOŚP

 
Kolejny rok nasze Stowarzyszenie jest z WOŚP. Opiekunowie Osób Niepełnosprawnych z Gminy Trzebownisko zrobili zbiórkę na ” naszym wspólnym kolędowaniu”. Zebrane pieniążki prześlemy w poniedziałek na konto WOŚP. Kolejny raz Rodzice Dzieci Niepełnosprawnych z naszej Gminy pokazali, że sami doświadczeni przez los, potrafią pochylić się nad problemami innych. Tradycyjnie Organizatorom i Wolontariuszom WOŚP przesyłamy od Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku cieplutkie pozdrowienia.

SPOTKANIE

Za nami spotkanie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Trzebownisko z Wójtem Gminy Panem Lesławem Kuźniarem, Przedstawicielami GOPS, PCPR w Rzeszowie, PFRON w Rzeszowie. Spotkanie robocze, informacyjne. Zaproszeni Goście przekazali informacje na temat aktualnych kompetencji poszczególnych Instytucji w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, materiały informacyjne oraz druki wniosków. Odpowiadali na szereg zadawanych pytań. Pan Wójt przekazał informację na temat postępu działań zmierzających do utworzenia w Gminie Trzebownisko Gminnego Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z ośrodkiem całodobowego wsparcia oraz Punktu porad psychologicznych dla Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Dziękujemy Uczestnikom Spotkania za miłą i twórczą atmosferę.

DRODZY PRZYJACIELE NASZEGO STOWARZYSZENIA

Tą fotografię zrobiliśmy wiele lat temu. Św. Mikołaj przyniósł wszystkim naszym Dzieciom walizki. Na szczęście. Aby co rok mogły wyjechać z domu na „bajkowe wakacje”. „Bajkowe wakacje” organizowane były przez nasze Stowarzyszenie przez ponad 20 lat. W 2005 roku do  „bajkowych wakacji” zaprosiliśmy gminy województwa podkarpackiego. Przystąpiło 20 gmin. Były spotkania, konkursy, zabawy osób niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Przez te ponad 20 lat nasze Dzieci spędzały prawie 2 miesiące w naszym OGRODZIE MARZEŃ, na wspólnych wycieczkach, zabawach. Dziś większość naszych Dzieci jest w Centrach Dziennej Aktywności w Zaczerniu, Terliczce i Stobiernej, inni uczęszczają do różnych szkół, niektórzy są w domach. I tylko dwa razy w roku wyjeżdżamy wszyscy razem, podczas „bajkowych wakacji” i jesienią do Zakopanego, na Bachledówkę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie w modlitwie dziękujemy za przeżyty wspólnie kolejny rok oraz wspominamy Ludzi Dobrego Serca, dzięki którym mogliśmy się tam znaleźć. Przez ponad 20 lat udawało nam się to dzięki naszym Przyjaciołom Darczyńcom, którym przesyłamy z głębi serca płynące podziękowania. W tym roku na wakacje planujemy wyjechać na pięć dni do Rymanowa Zdroju. Dlatego po raz kolejny, dziękując za Dobre Serca
i Otwarte Dłonie, zwracamy się z prośbą o przekazanie nam 1,5 % podatku. Nasz Nr KRS 0000014568 i już góry serdecznie dziękujemy.     

     Zarząd Stowarzyszenia, Osoby Niepełnosprawne i Ich Opiekunowie.

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w  Trzebownisku uprzejmie informuje, że w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz.10.00 w Domu Ludowym w Trzebownisku, odbędzie się spotkanie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Trzebownisko z:  Wójtem Gminy Panem Lesławem Kuźniarem, Przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania, zaproszeni Goście postarają się przybliżyć temat podziału kompetencji poszczególnych Instytucji w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych. Ponadto Pan Wójt Gminy oraz Zarząd Stowarzyszenia poinformują o wspólnie wypracowanych, planowanych działaniach na rzecz poprawy życia Osób Niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

 

Wesołą nowinę bracia słuchajcie, Niebieską Dziecinę ze mną witajcie”

 

Dziś w naszym Stowarzyszeniu radosne noworoczne spotkanie. Było wspólne i rodzinne śpiewanie kolęd, powitanie i „otrzęsiny ” nowych Członków Stowarzyszenia, sto lat z okazji urodzin Kasi i Pawełka, tańce. Spotkanie od strony artystycznej przygotowała Pani Marta Berdel. Pani Marta rozwija umiejętności artystyczne naszych Dzieci od 9 lat. Tradycyjnie o słodkie ciasteczka dla nas zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebownisku. Wyglądały i smakowały „obłędnie”. Spotkanie zakończyła piosenka w wykonaniu Tomka. Wydawałoby się, że na smutno. ” To wszystko czego chcę, to wszystko czego mi brak, to wszystko czego ja, nigdy nie będę miał.”
Bardzo często ludzie mają wydawałoby się wszystko, ale są nieszczęśliwi, bo brak im miłości. W naszym Stowarzyszeniu od 31 lat robimy co w naszej mocy, aby wzajemna miłość i oddanie zastąpiły naszym Dzieciom to, czego nigdy nie będą miały. Cudowna atmosfera naszych spotkań, daje nadzieję, że choć trochę nam się to udaje. Wszystkim, którzy nam w tym pomagają z całego serca dziękujemy.

Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych od urodzenia, mieszkających na terenie Gminy Trzebownisko, opracowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku w miesiącu grudniu 2023 roku.

Analizą objęto sytuację 53 Osób będących pod opieką Stowarzyszenia. Według uzyskanych informacji jest to znacząca większość osób niepełnosprawnych od urodzenia, mieszkających na terenie Gminy Trzebownisko.
W analizowanej grupie:

  1. 18 osób jest płci męskiej i 35 płci żeńskiej,
  2. 11 osób mieszka w Trzebownisku, 11 osób w Jasionce, 10 osób w Zaczerniu, 4 osoby w Stobiernej, 5 osób w Łące, 3 osoby w Terliczce, 1osoba w Tajęcinie, 3 osoby w Wólce Podleśnej, 2 osoby w Łukawcu, 3 osoby w Nowej Wsi.  
  3. 4 dzieci w wieku przedszkolnym, 9 w wieku szkolnym, 40 w wieku ponad 25 lat
  4. 11 osób uczęszcza do Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Stobiernej, 13 osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu, 5 osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Terliczce, 1 osoba poza Gminą Trzebownisko
  5. 8 osób porusza się na wózku inwalidzkim, pozostałe osoby chodzą, 7 osób ma bardzo duże kłopoty z mową,
  6. 8 osób mogłoby funkcjonować samodzielnie przy dużym wsparciu asystenta

Najczęściej zgłaszane problemy, które wymagają pilnego rozwiązania:

  1. Opracowanie prostego dostępu do szczegółowej informacji na temat zakresu obowiązków poszczególnych instytucji, mających ustawowe zadanie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.
  2. Ujednolicenie zakresu pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i zajęć dodatkowych (np. muzykoterapii) we wszystkich trzech Centrach Dziennej Aktywności (Stobiernej, Zaczerniu i Terliczce). Aktualnie różny zakres pomocy powoduje, że w jednym Ośrodku jest lista oczekujących, w pozostałych są wolne miejsca.
  3. Rodzice i opiekunowie osób powyżej 25 roku życia najczęściej są w wieku emerytalnym. Ich stan zdrowia pilnie potrzebuje kompleksowej rehabilitacji (bardzo często wyjazdu do sanatorium lub pobytu w szpitalu). Rozwiązaniem byłoby utworzenie mieszkań treningowych, gdzie osoby niepełnosprawne mogłyby zamieszkać na czas choroby czy rehabilitacji opiekunów. Mogłoby być to też miejsce nauki samodzielności.
  4. W analizowanej grupie nie żyje jeden z opiekunów w przypadku 10 osób, oboje opiekunowie w przypadku 4 osób. Pilnego rozwiązania wymaga problem opieki nad osobami, których opiekunowie odeszli lub wkrótce będą na tyle niepełnosprawni, że nie będą mogli sprawować opieki nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. W tym przypadku już wcześniej Opiekunowie i Władze Gminy dostrzegły konieczność wybudowania całodobowego ośrodka wsparcia. Idealnym rozwiązaniem byłoby utworzenie przy dużym wsparciu finansowym ze strony Państwa,  Gminnego Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w którym docelowo rozwiązanie znalazłyby wszystkie elementy wsparcia. Prowadzone przez samorząd lokalny, nie nastawione na zysk.  Lokalizacja wszystkich elementów wsparcia w jednym miejscu znacznie zmniejszyłaby koszty infrastruktury z tym związanej oraz pozostałe koszty. Zdajemy sobie sprawę, że do realizacji tak poważnego przedsięwzięcia potrzebne są rozwiązania ustawowe, określające zarówno zadania jak i źródła finansowania. Przy odpowiednim projekcie możliwe jest etapowe rozwiązanie problemów, począwszy od najbardziej pilnych, z perspektywą realizacji kolejnych etapów. Takie podejście i pewność pomocy ze strony Państwa, pomogłoby władzom samorządowym, przy wsparciu lokalnego społeczeństwa  oraz lokalnych organizacji pozarządowych roztoczyć kompleksową długotrwałą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

                                                         Przewodnicząca Zarządu

                                                              Teresa Tomaka

DRODZY PRZYJACIELE I DARCZYŃCY NASZEGO STOWARZYSZENIA

 
„Raz tylko w roku zdarza się taki dzień
Gdy radość płynie z serc do serc, z rąk do rąk”
 
Za nami kolejny rok. Był to dobry czas realizacji kolejnych wyzwań. W naszej Gminie powstało kolejne, już trzecie Centrum Dziennego Pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Upływający czas postawił przed nami kolejne wyzwania. Rodzice Dzieci, którymi zaopiekowaliśmy się 31 lat temu postarzeli się i odchodzą. Część z nich nie ma siły, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Dlatego razem z panem Wójtem postanowiliśmy rozpocząć starania, mające na celu budowę na terenie Gminy, całodobowego wsparcia naszych już dorosłych Dzieci. Pragniemy, aby postarzały się wśród nas. Mamy nadzieję, że tak jak przez 31 lat znów zrealizujemy nasze wyzwanie. Na razie na miarę sił i środków, dzięki LUDZIOM DOBREJ WOLI pomagamy naszym 50-ciu Podopiecznym w pokonywaniu codziennych problemów, wspomagamy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, tradycyjnie jak co roku wyjeżdżamy wszyscy na kilka dni do Zakopanego. I co roku w Sanktuarium na Bachledówce dziękujemy za otrzymane łaski i modlimy się za naszych Darczyńców. Wiemy, że Bóg jest wszędzie, ale tam jakby bliżej nas.
Wkrótce Święta Bożego Narodzenia. Wszystkim naszym Przyjaciołom i Darczyńcom przesyłamy życzenia dobrych, pełnych miłości Świąt oraz błogosławieństwa nowo narodzonej Dzieciny. Niech gwiazda betlejemska, będzie znakiem nadziei, a święto Narodzenia Chrystusa przyniesie błogosławieństwo i radość. Niech każdy dzień tych Świąt będzie pełen piękna i ciepła, a Nowy 2024 rok przyniesie tylko dobre chwile. Aby dobro które czynicie, powracało we wszelkiej pomyślności każdego dnia.
 
Zarząd, Osoby Niepełnosprawne i Ich Opiekunowie
z Gminy Trzebownisko
 

„SPÓJRZ WOKÓŁ SIEBIE”

W poniedziałek ruszyliśmy w trasę. Po naszej wsi Trzebownisko. Z dobrym słowem, kartkami świątecznymi wykonanymi przez Uczniów Zespołu Szkół w Trzebownisku, pierniczkami upieczonymi przez Panie z KGW w Trzebownisku, upominkami przygotowanymi przez Darczyńców i Uczestników tej Akcji. Prosili aby nie wymieniać Ich z Imienia. 100 odwiedzin, ciepłych słów, życzeń. TYDZIEŃ DOBROCI w naszej Wsi. Jak wybrać Ludzi samotnych. Ktoś kiedyś powiedział, że najgorsza jest samotność we dwoje. Więc wybraliśmy według naszego uznania. Mamy nadzieję i zaproszenie, aby w przyszłym roku do naszej Akcji włączyły się wszystkie Organizacje pozarządowe działające w Gminie. Każdy z nas może jeszcze przyłączyć do naszej Akcji. Wystarczy tylko spojrzeć wokół siebie, czy tuż obok nas Ktoś nie potrzebuje pomocy. I pomóc na miarę sił i środków. Dziękujemy Pani Małgorzacie Kuźniar za przyjęcie Patronatu i pomoc. Dziś dziękujemy wszystkim z całego serca za udział w naszej Akcji. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.