Ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku informuje, że zamierza zrealizować zadanie Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół w Łące, w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Edukacja Ekologiczna. Planowany zakres robót stanowi załącznik do ogłoszenia. Prosimy o zgłaszanie ofert na wykonanie stanowiącego przedmiot zadania zakresu robót z podaniem ceny oraz terminu wykonania. Szczegółowe informacje pod nr tel. 606 826 545.

Zakres robót – pobierz

Ekspresyjne zakończenie Bajkowych Wakacji

Wszystko co w życiu miłe i przyjemne szybko mija. Minęły też i nasze ,,Bajkowe wakacje”. Pozostało wspomnienie radosnych zabaw, wyjazdów, warsztatów malarskich i spotkań. Pożegnanie „bajkowych wakacji” uświetnił swoją osobą Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar. Była to wspaniała okazja do podziękowania za likwidację barier architektonicznych do Centrum Dziennej Aktywności. Przez wakacje został wykonany nowy chodnik oraz zamontowana winda. Na ręce Pana Wójta dzieci wraz z własnoręcznie przygotowaną laurką i bukietem kwiatów z OGRODU MARZEŃ, złożyły podziękowania za opiekę i pomoc, na którą zawsze możemy liczyć. W tym dniu świętowaliśmy także szesnaste urodziny Kuby Pałki. Jubilat odebrał wiele życzeń i serdeczności również od Pana Wójta. Pokrzepieni pysznym tortem nabraliśmy sił do realizacji warsztatów pt. ,,Uwolnij negatywne emocje”. Zajęcia te polegały na namalowaniu na talerzach swoich lęków, obaw, frustracji , złości , a następnie rozbiciu ich zgodnie z własną ekspresją. ,,Tłuczeniu strachów i lęków” towarzyszyło wiele spontanicznych reakcji – od finezyjnych upuszczeń talerza z rąk do temperamentnych rzutów połączonych z głośnymi okrzykami. Nikt nie odmówił sobie przyjemności rzucenia talerzem i uwolnienia nagromadzonych emocji. Nawet Pan Wójt z bojowym okrzykiem i impetem rozbił swój talerz. Zaproponowaliśmy Panu Wójtowi, aby podczas tłuczenia talerza pomyślał o ostatniej sprawie, która wyprowadziła go z równowagi. Impet z jakim Pan Wójt rozbił talerz świadczy, że dała mu mocno w kość. Trudnych emocji nagromadziło się również w opiekunach naszych dzieci. Cały eksperyment przekształcił się w radosną zabawę. To nowe doświadczenie pokazało, że ta forma uwolnienia złych emocji przynosi znaczną ulgę. Będziemy go powtarzać częściej. Potłuczona ceramika zostanie wykorzystania do utworzenia ,,Rzeźby uwolnienia negatywnych emocji”. Czekając z utęsknieniem na kolejne ,,Bajkowe wakacje’’ jeszcze długo będziemy wspominać te, które właśnie pożegnaliśmy. A już od 1 września całotygodniowe zajęcia w Centrum Dziennej Aktywności, a w nich kontynuacja programu ,,ArtTerapia -twórcza podróż w głąb siebie”. We wrześniu i październiku warsztaty ,,Bogactwo kolorów jesieni – jesienny pejzaż”. Celem warsztatów będzie uwrażliwienie podopiecznych na piękno zmieniającej się natury oraz kształtowanie zmysłu obserwacji. Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w terenie.