SPOTKANIE

Za nami spotkanie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Trzebownisko z Wójtem Gminy Panem Lesławem Kuźniarem, Przedstawicielami GOPS, PCPR w Rzeszowie, PFRON w Rzeszowie. Spotkanie robocze, informacyjne. Zaproszeni Goście przekazali informacje na temat aktualnych kompetencji poszczególnych Instytucji w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, materiały informacyjne oraz druki wniosków. Odpowiadali na szereg zadawanych pytań. Pan Wójt przekazał informację na temat postępu działań zmierzających do utworzenia w Gminie Trzebownisko Gminnego Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z ośrodkiem całodobowego wsparcia oraz Punktu porad psychologicznych dla Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Dziękujemy Uczestnikom Spotkania za miłą i twórczą atmosferę.