Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w  Trzebownisku uprzejmie informuje, że w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz.10.00 w Domu Ludowym w Trzebownisku, odbędzie się spotkanie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Trzebownisko z:  Wójtem Gminy Panem Lesławem Kuźniarem, Przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania, zaproszeni Goście postarają się przybliżyć temat podziału kompetencji poszczególnych Instytucji w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych. Ponadto Pan Wójt Gminy oraz Zarząd Stowarzyszenia poinformują o wspólnie wypracowanych, planowanych działaniach na rzecz poprawy życia Osób Niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.