Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych od urodzenia, mieszkających na terenie Gminy Trzebownisko, opracowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku w miesiącu grudniu 2023 roku.

Analizą objęto sytuację 53 Osób będących pod opieką Stowarzyszenia. Według uzyskanych informacji jest to znacząca większość osób niepełnosprawnych od urodzenia, mieszkających na terenie Gminy Trzebownisko.
W analizowanej grupie:

  1. 18 osób jest płci męskiej i 35 płci żeńskiej,
  2. 11 osób mieszka w Trzebownisku, 11 osób w Jasionce, 10 osób w Zaczerniu, 4 osoby w Stobiernej, 5 osób w Łące, 3 osoby w Terliczce, 1osoba w Tajęcinie, 3 osoby w Wólce Podleśnej, 2 osoby w Łukawcu, 3 osoby w Nowej Wsi.  
  3. 4 dzieci w wieku przedszkolnym, 9 w wieku szkolnym, 40 w wieku ponad 25 lat
  4. 11 osób uczęszcza do Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Stobiernej, 13 osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu, 5 osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Terliczce, 1 osoba poza Gminą Trzebownisko
  5. 8 osób porusza się na wózku inwalidzkim, pozostałe osoby chodzą, 7 osób ma bardzo duże kłopoty z mową,
  6. 8 osób mogłoby funkcjonować samodzielnie przy dużym wsparciu asystenta

Najczęściej zgłaszane problemy, które wymagają pilnego rozwiązania:

  1. Opracowanie prostego dostępu do szczegółowej informacji na temat zakresu obowiązków poszczególnych instytucji, mających ustawowe zadanie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.
  2. Ujednolicenie zakresu pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i zajęć dodatkowych (np. muzykoterapii) we wszystkich trzech Centrach Dziennej Aktywności (Stobiernej, Zaczerniu i Terliczce). Aktualnie różny zakres pomocy powoduje, że w jednym Ośrodku jest lista oczekujących, w pozostałych są wolne miejsca.
  3. Rodzice i opiekunowie osób powyżej 25 roku życia najczęściej są w wieku emerytalnym. Ich stan zdrowia pilnie potrzebuje kompleksowej rehabilitacji (bardzo często wyjazdu do sanatorium lub pobytu w szpitalu). Rozwiązaniem byłoby utworzenie mieszkań treningowych, gdzie osoby niepełnosprawne mogłyby zamieszkać na czas choroby czy rehabilitacji opiekunów. Mogłoby być to też miejsce nauki samodzielności.
  4. W analizowanej grupie nie żyje jeden z opiekunów w przypadku 10 osób, oboje opiekunowie w przypadku 4 osób. Pilnego rozwiązania wymaga problem opieki nad osobami, których opiekunowie odeszli lub wkrótce będą na tyle niepełnosprawni, że nie będą mogli sprawować opieki nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. W tym przypadku już wcześniej Opiekunowie i Władze Gminy dostrzegły konieczność wybudowania całodobowego ośrodka wsparcia. Idealnym rozwiązaniem byłoby utworzenie przy dużym wsparciu finansowym ze strony Państwa,  Gminnego Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w którym docelowo rozwiązanie znalazłyby wszystkie elementy wsparcia. Prowadzone przez samorząd lokalny, nie nastawione na zysk.  Lokalizacja wszystkich elementów wsparcia w jednym miejscu znacznie zmniejszyłaby koszty infrastruktury z tym związanej oraz pozostałe koszty. Zdajemy sobie sprawę, że do realizacji tak poważnego przedsięwzięcia potrzebne są rozwiązania ustawowe, określające zarówno zadania jak i źródła finansowania. Przy odpowiednim projekcie możliwe jest etapowe rozwiązanie problemów, począwszy od najbardziej pilnych, z perspektywą realizacji kolejnych etapów. Takie podejście i pewność pomocy ze strony Państwa, pomogłoby władzom samorządowym, przy wsparciu lokalnego społeczeństwa  oraz lokalnych organizacji pozarządowych roztoczyć kompleksową długotrwałą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

                                                         Przewodnicząca Zarządu

                                                              Teresa Tomaka