Pożegnaliśmy Władzię Dodolak.

 
Towarzyszyliśmy w tej ostatniej drodze Władzi. Została Małgosia. I teraz nasza rola. Małgosia ma szczęście. Ma Brata, który tak jak poświęcił się Mamie, teraz nie opuści Małgosi. Roman, jesteśmy z Tobą. Możesz na nas liczyć. Razem Możemy Więcej.                                           Przyjaciele ze Stowarzyszenia.