U nas weekend dobroci.

W całej Polsce dziś „weekend cudów” organizowany przez Szlachetną Paczkę. Piękna inicjatywa. A u nas w Trzebownisku weekend dobroci. To zakończenie akcji „Spójrz wokół siebie”. Uczestniczą w niej Koło Gospodyń Wiejskich z Trzebowniska, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej, Społeczność Szkoły Podstawowej w Trzebownisku. Naszą akcję wsparł Wójt Gminy Pan Lesław Kuźniar oraz Darczyńcy. Tradycyjnie Panie z KGW upiekły pierniczki i przygotowały część upominków. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trzebownisku przygotowali piękne kartki z życzeniami. Do 100 osób samotnych, starszych niepełnosprawnych, swoich sąsiadów, wybiorą się uczestnicy Akcji- z życzeniami, dobrym słowem, upominkami. Tak podzielimy się dobrocią. „Jeśli godziną szczęścia , rozpromieniłeś smutne szare życie, spełniłeś zadanie Anioła na ziemi”.
Dziś jest ten czas, „Spójrz wokół siebie”. Zapraszamy do grona Aniołów.