TO JUŻ 30 LAT

 
30 lat tamu, we wrześniu 1992 roku Rada Szkoły w Trzebownisku podjęła Uchwałę o zorganizowaniu pomocy dla dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Trzebownisko. W przygotowanie pierwszego spotkania zaangażowali się wszyscy: Rada Szkoły, Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, a przede wszystkim Dzieci i Młodzież. To w Szkole w Trzebownisku powstała „Szkółka Sobotnia” dla dzieci niepełnosprawnych, nagrodzona w krajowym konkursie inicjatyw powiatowych. Było to przełomowe zdarzenie,
w wyniku którego powstało jedno z pierwszych Stowarzyszeń, które objęło kompleksową pomocą dzieci niepełnosprawne mieszkające na wsi. Stowarzyszenie zapaliło światło w tunelu beznadziei, która 30 lat temu towarzyszyła dzieciom niepełnosprawnym z terenów wiejskich. Programy realizowane w Stowarzyszeniu były powielane nie tylko w Powiecie Rzeszowskim, ale na terenie wielu miejscowości Podkarpacia. Były też nagradzane przez dwóch kolejnych Prezydentów R.P. Pana Lecha Kaczyńskiego oraz Pana Bronisława Komorowskiego, który przyjechał do Stowarzyszenia we wrześniu 2013 roku. W dniu dzisiejszym Kapituła ORDERU DOBROCI postanowiła zaprosić Zespół Szkół w Trzebownisku do grona KAWALERÓW ORDERU DOBROCI. Uroczyste wręczenie ORDERU odbędzie się w dniu 4 grudnia 2022 r. w 30-stą rocznicę pierwszego spotkania. Dziś przesyłamy Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom i Uczniom serdeczne podziękowania za to, że 30 lat temu byliście inicjatorami tak ważnego dla nas przedsięwzięcia.