PRZED NAMI DUŻE ZMIANY

Gminne Centrum Dziennej Aktywności dla młodzieży niepełnosprawnej, która nie była objęta obowiązkiem szkolnym powstało w naszym Stowarzyszeniu w latach 90-tych XX wieku.
W tamtym okresie młodzież ta po ukończeniu nauczania, była zdana na „cztery ściany” swojego domu. Na powodzenie tego pomysłu wpływ miał łańcuch Ludzi Dobrej Woli. Władze Gminy przekazały Stowarzyszeniu pomieszczenia w piwnicach Szkoły Podstawowej w Łące. W adaptacji pomieszczeń pomagał ówczesny Dyrektor Szkoły. Na początku młodzieżą zajmowali się wolontariusze, stażyści kierowani z PUP w Rzeszowie, później profesjonalni opiekunowie. Kolejne remonty i wyposażenie pomieszczeń finansowaliśmy ze środków uzyskanych  w ramach wygranych w konkursach projektów oraz pomocy wielu Darczyńców. Niektórzy z nich są z nami od początku do tej pory. W trudnym czasie przetrwaliśmy dzięki ogromnemu wsparciu Fundacji Charytatywnej Kongresu Polonii Amerykańskiej z Chicago, które trwa prawie 10 lat. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt do rehabilitacji, pomogliśmy dostosować łazienki, finansowaliśmy rehabilitację w domach, przejechaliśmy setki kilometrów podczas wycieczek, dofinansowaliśmy turnusy rehabilitacyjne, zorganizowaliśmy niezliczoną ilość imprez integracyjnych. Byliśmy wszędzie tam, gdzie potrzebna była nasza pomoc. Przez wszystkie lata zawsze mogliśmy liczyć na kolejne Władze Gminy Trzebownisko. Program Gminne Centrum Dziennej Aktywności został wyróżniony w 2007 r. jako jedyny z podkarpacia w Konkursie Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom organizowanym przez Kancelarię Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz w 2006 r. w krajowym Konkursie Równe Szanse Równy Dostęp organizowanym przez PFRON. Z naszych doświadczeń korzystały inne gminy powiatu rzeszowskiego. Wszystkim dzięki którym mogliśmy zmieniać życie osób niepełnosprawnych i wprowadzić do niego trochę radości z całego serca dziękujemy. 31 grudnia 2021 roku GCDA przestanie istnieć. Uczestnicy przeniosą się do powstającego w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Terliczce Środowiskowego Domu Samopomocy. To dobry czas na zmiany ponieważ, po prawie trzydziestu latach pracy członkom Zarządu coraz bardziej szwankuje zdrowie. W ramach naszego Stowarzyszenia nadal będziemy pomagać osobom niepełnosprawnym z naszej Gminy,  dopóki starczy sił, ponieważ pobyt w ŚDS nie rozwiązuje wszystkich problemów. Ponadto rodzą się kolejne dzieci, którym na pewno będzie potrzebna nasza pomoc. Zainteresowanych umieszczeniem osoby niepełnosprawnej w nowopowstałym ŚDS prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Trzebownisku, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona

                                                                                 Przewodnicząca Zarządu

                                                                                      Teresa Tomaka