Podsumowanie Konkursu na najciekawszy plakat, promujący program RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, realizowany w 2021 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku

Zainteresowanie konkursem przeszło nasze oczekiwania. Swoje plakaty przysłały zarówno dzieci przedszkolne jak i młodzież szkół podstawowych. Wszystkie ciekawe, oddające przesłanie naszego programu. Najwięcej polubień otrzymał plakat Wiktorii Janik
z Trzebowniska oraz Wiktorii Pieczonki z Łąki. Plakat Wiktorii z Trzebowniska mówi, że „najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”., czyli najważniejsze jest aby nasze serce było gotowe na niesienie pomocy, niezależnie czy ktoś to doceni, pochwali, nagrodzi. Plakat Wiktorii z Łąki mówi nam, że kiedy do zrobienia jest coś ważnego to liczą się każde ręce
i gorące serce. Po dłuższym zastanowieniu można stwierdzić, że byłoby wspaniale połączyć te dwa przesłania. Dlatego biorąc pod uwagę zbliżoną ilość polubień, znacznie odbiegającą od pozostałych, postanowiliśmy obdarować ORDEREM DOBROCI obie Wiktorie.  Mamy nadzieję, że przesłania z plakatów będą wdrażać w życiu codziennym i staną się ambasadorkami naszych działań.  Zdajemy sobie sprawę, że dzieci przedszkolne nie poruszają się w mediach społecznościowych tak jak młodzież. Dlatego budujące jest to, że w pomoc dzieciom zaangażowali się rodzice, panie przedszkolanki oraz rodzeństwo. Postanowiliśmy, że wszystkie plakaty będą promować  nasze kolejne działania. Wszyscy uczestnicy  otrzymują dyplomy i upominki. Bardzo dziękujemy Patronowi Programu  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ  Panu Lesławowi Kuźniarowi Wójtowi Gminy Trzebownisko, za przekazanie upominków dla uczestników Konkursu. Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę.