INTEGRACJI W ŚWIECIE KULTUR c.d.

Dziś w naszym Centrum Dziennej Aktywności odwiedzili nas Uczniowie
i Wychowawca Kl. V ZS w Łące . W zabawnej inscenizacji, pięknych strojach
i rytmicznych dźwiękach zorby przybliżyli nam trochę historii i kultury starożytnej Grecji. Do naszej grupy dołączyła też grupa Przedszkolaków. Wszyscy razem przenieśliśmy się na grecki Olimp. Radosna podróż. To kolejne spotkanie integracyjne, które stały się tradycją w ZSw Łące. Dziękujemy naszym Gościom
za odwiedziny i wspólną zabawę.