20 LAT STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM GMINY KAMIEŃ

 
Od 20 lat wspólnie z Władzami Gminy i Ludźmi Dobrej Woli pochyla się nad problemami Osób, których godna egzystencja uzależniona jest od pomocy innych. Efekty tej wspólnej pracy są godne podziwu. Dziś na spotkaniu z okazji 20–lecia było dużo dobrej energii, znamienitych gości, życzeń wszelkiej pomyślności i wspomnień – jak to się zaczęło.
A zaczęło się od wspaniałej atmosfery pierwszej kadencji Rady Powiatu Rzeszowskiego, której Radni uznali rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, za bardzo ważne. W I kadencji Rady Powiatu z inicjatywy Radnych podobne Stowarzyszenie powstało we wszystkich gminach Powiatu.W tym okresie w każdej z Gmin powstały Gminne Centra Dziennej Aktywności, zorganizowane zostały Powiatowe Dni Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi i powstała bezpłatna powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Słuchacze Młodzieżowej Szkoły Liderów dziś tworzą i wspierają nowe inicjatywy zmieniające na lepsze życie osób niepełnosprawnych. Po 20 latach te inicjatywy doskonale funkcjonują w nowej rzeczywistości.Czy można sobie wyobrazić piękniejszy „ślad na ziemi”. Z okazji święta życzymy naszym Przyjaciołom z Kamienia nowych inicjatyw, wytrwałości, Darczyńców i gromady młodych ludzi, którzy będą chcieli kontynuować podjętą 20 lat temu ambitną pracę.