INTEGRACJA W ŚWIECIE KULTUR

Świat, Europa, nasz kraj staje się coraz bardziej różnorodny. Jak na razie w niewielkim stopniu  dotyczy to naszego środowiska lokalnego. Ale już dziś do szkół uczęszczają dzieci różnych narodowości, kultur, religii. Odmienność zawsze budzi pytania, a niewiedza prowadzi często do braku akceptacji, a w skrajnych przypadkach nawet do agresji. Pamiętamy rok 1992, kiedy dzieci niepełnosprawne z naszej Gminy po raz pierwszy uczestniczyły w lokalnych spotkaniach z udziałem swoich rówieśników. Każda
z grup izolowała się w swoim towarzystwie. Dzieci niepełnosprawne z lęku przed odrzuceniem, ich rówieśnicy nie bardzo wiedzieli jak się do nich zbliżyć. Bo też ich kontakty były żadne lub znacznie ograniczone. Dzieci niepełnosprawne uczyły się i uczą nadal w szkołach poza miejscem zamieszkania, ich rówieśnicy w szkołach na terenie swojej miejscowości. 27 lat pracy Stowarzyszenia i całej społeczności lokalnej sprawiło, że dziś obecność dzieci niepełnosprawnych w szkołach i odwrotnie dzieci ze szkół w Stowarzyszeniu to nie powód do stresu, ale wspólna radosna zabawa, przyjaźnie, wspólne przedsięwzięcia. Przez te 27 lat nasza integracja skupiła się na tradycji, muzyce, teatrze, szeroko pojętej  sztuce, przyrodzie, ekologii. Rok 2020 będzie kontynuacją tych wszystkich działań w szerszym zakresie. W trakcie realizacji naszego programu będziemy poznawać kulturę innych regionów naszego kraju, ale też Europy i świata. Chcielibyśmy pokazać, że świat jest różnorodny, zamieszkiwany przez wiele kultur, tradycji, religii i, że w tej różnorodności nie ma lepszych i gorszych. Mamy nadzieję, że do programu uda nam się zaprosić mieszkańców różnych stron kraju i świata. Tradycyjnie do naszych działań zaprosimy nasze środowisko lokalne, KGW, lokalnych artystów, uczniów zaprzyjaźnionych szkół, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli, WTZ w Zgłobniu
i Białobrzegach. Zaprosimy też instytucje kultury i inne stowarzyszenia. Program podzielimy na cztery części: I-piękne są nasze tradycje – ale co wiemy o tradycjach naszych sąsiadów. W tym czasie będziemy poznawać tradycje podkarpacia, ale też innych regionów naszego kraju, Europy, świata. II- nasze potrawy są smaczne, ale posmakujmy też innych potraw. Przygotujemy charakterystyczne potrawy naszego regionu, innych regionów kraju, Europy i świata. III- nasi artyści są wspaniali- ale może warto poznać innych. Zobaczymy regionalne zespoły ludowe, ale mamy  nadzieję zaprosić zespoły spoza naszego kraju. IV- piękna jest jesień w Polsce i w świecie, tradycje w święto zmarłych, przygotowania i tradycje obchodów Bożego Narodzenia. Przez  cały czas realizacji programu  prowadzone będą ciekawe zajęcia z muzykoterapii z tańcami z różnych stron świata, konkursy tematyczne, plenery malarskie, warsztaty florystyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy integracyjne, kontynuacja działań proekologicznych, stała rehabilitacja usprawniająca dla najbardziej potrzebujących, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. I spełnienie marzenia z ubiegłego roku- wspólny wyjazd na turnus rehabilitacyjny. To nasze plany na 2020 rok. Mamy nadzieję, że znów zrealizujemy je z udziałem Władz Gminy i Powiatu oraz naszych Przyjaciół nie tylko z Polski, którzy są z nami od wielu lat, niektórzy od 27-miu. To wsparcie powoduje, że jest w nas tyle entuzjazmu do tworzenia i realizacji nowych programów. Za to z całego serca dziękujemy.