Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej zaprasza dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Trzebownisko na imprezę mikołajkową, która odbędzie się w Gminnym Centrum Dziennej Aktywności w ZS w Łące,w dniu 3.12.2019 r.
o godz.10.00. Prosimy o potwierdzenie zgłoszenia dziecka pod nr tel. 17 77 21 350
w godz. od 8.00-14.00 do dnia 29.11.2019 r. Do miłego zobaczenia.