Nasz EKO QUIZ

Dziś w naszym Centrum gościliśmy kl. V z ZS w Łące. Celem spotkania było sprawdzenie wiedzy ekologicznej naszych młodszych kolegów i podniesienie ich świadomości ekologicznej. Zajęcia odbyły się w formie quizu. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie drużyny. Każdy uczestnik odpowiadając na wylosowane pytanie miał okazję wykazać się swoją wiedzą i zdobyć punkty dla swojej drużyny. Nad prawidłowym przebiegiem quizu czuwała komisja nadzorująca. Było mnóstwo śmiechu i zabawy. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas tych zajęć uwrażliwi uczestników na piękno przyrody i rozbudzi w nich odpowiedzialność za jej stan.