TROSZCZĄC SIĘ O OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT, TROSZCZYMY SIĘ O WŁASNY DOM

W pkcie 3 naszego KODEKSU EKOLOGICZNEGO postanowiliśmy, że dwa razy w roku zorganizujemy zbiórkę makulatury. Część z naszej zbiórki makulatury przekazaliśmy na budowę studni w Czadzie, w części uczestniczyliśmy
w zbiórce zorganizowanej przez ZS w Łące.