„Żyjemy tak długo, jak długa jest o nas pamięć ludzka”


Dziś w Zespole Szkół w Łące miało miejsce miłe wydarzenie. Dzieci z Gminnego Centrum Dziennej Aktywności wraz z uczniami Zespołu Szkół posadziły
w ramach programu INTEGRACJA W ŚWIECIE EKOLOGII DRZEWO PAMIĘCI. Do tego wydarzenia wszyscy przygotowywali się od dłuższego czasu. Każda z klas przygotowała swoje przemyślenia, które zostały umieszczone w kapsule czasu, zakopanej przy DRZEWIE. Młodzież przygotowała na tą okazję wiersze i piosenki. W ramach konkursu zostało wybrane imię DRZEWA. Zwyciężyło imię MEMOREK. Była radosna atmosfera. Nawet pięknie zaświeciło słońce pomimo pochmurnego dnia. Mamy nadzieję, że jeśli człowiek nie unicestwi ziemi, ci młodzi ludzie spotkają się po latach pod DRZEWEM PAMIĘCI. To taki nasz ślad na ziemi. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom , Pracownikom i Uczniom za włączenie się do naszego programu.
Piękny wiersz powiedział Kamil. Wszyscy byli wzruszeni.
„Gdy zabraknie powietrza, wody, roślin na ziemi,
Zanim ludzkość w pustynię kulę ziemską zamieni,
Zginą ryby i ptaki, kwiaty i zioła,
Może człowiek- NIE NISZCZCIE! jeszcze zdąży zawołać.
Bo przyroda ojczysta, to skarb droższy od złota, a w niej urok, poezja, piękno, spokój, prostota.
Jeszcze w płucach powietrze, zieleń, w żyłach krew płynie.
Chroń zabytki natury, GDY JE ZNISZCZYSZ- SAM ZGINIESZ”.