Pkt 2. NASZEGO KODEKSU EKOLOGICZNEGO NA ROK 2019


Pkt 2. NASZEGO KODEKSU EKOLOGICZNEGO NA ROK 2019- Nie kupimy nowych zabawek- wykonamy je sami z surowców wtórnych. A oto magiczne miasto w naszym wykonaniu.