„Żyjemy tak długo, jak długa jest o nas pamięć ludzka”

Z dużym opóźnieniem dotarła do nas smutna wiadomość, o śmierci w miesiącu grudniu, Pani Vurginii Sikora – Prezes Fundacji Charytatywnej Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago. Pani Prezes jest Kawalerem Orderu Dobroci przyznawanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Niepełnosprawnej w Trzebownisku dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie Gminy Trzebownisko. Dzięki wsparciu Fundacji Charytatywnej i Pani Prezes, na buziach naszych Dzieci bardzo często gościł uśmiech. Za wszelkie dobro dziękujemy z całego serca. W naszym OGRODZIE MARZEŃ od kilku lat rośnie DRZEWO ŻYCIA Pani Vurginii Sikora. W tym DRZEWIE jest nasza pamięć i wdzięczność.

Ts

n