Informacja

Odpowiadając na liczne prośby telefoniczne uczestników konkursu fotograficznego „Ptaki zimą” Organizatorzy poszerzają tematykę Konkursu na ” Ptaki i inne zwierzęta zimą”. Cieszymy się, że Konkurs budzi duże zainteresowanie. Rzeczywiście zimę trudno jest przeżyć nie tylko ptakom. Życzymy dużo radości podczas wykonywania zdjęć, ale też satysfakcji z niesionej zwierzętom pomocy. Powodzenia.