DZIŚ MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 lat temu Zgromadzenie Ogólne ONZ ustaliło 3 grudnia
Międzynarodowym Dniem Osób niepełnosprawnych. Celem obchodów było przybliżenie społeczeństwom problemów osób niepełnosprawnych. 15 lat temu za działania na rzecz osób niepełnosprawnych Gmina Trzebownisko została odznaczona PODKARPACKIM ORDEREM WDZIĘCZNOŚCI. W uzasadnieniu napisano, że jest to jedyna gmina wiejska w województwie podkarpackim, w której od prawie 11 lat realizowany jest program wszechstronnej pomocy wszystkim zamieszkującym ją osobom niepełnosprawnym poprzez m.in.: rehabilitację ruchową dzieci i młodzieży
w domach, pomoc logopedyczną, gminne imprezy integracyjne oraz Gminne Centrum Dziennej Aktywności dla Dzieci i Młodzieży. ORDER wręczał ówczesny marszałek województwa podkarpackiego Pan Leszek Deptuła, który powiedział” Miarą wielkich ludzi jest to, że stawiają przed sobą wyższe wymagania. Jako gospodarz województwa chylę czoła przed wszystkimi, którzy sprawnym inaczej okazują tyle serca, cierpliwości, ciepła. To takie ważne w tym dzisiejszym świecie zagonionym za dobrami doczesnymi.” Za program GMINNE CENTRUM DZIENNEJ AKTYWNOŚCI w 2007 roku w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ówczesny Wójt Gminy Pan Józef Fedan odebrał jako jedyny z podkarpacia tytuł Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom. Pięć lat temu Pan Prezydent Bronisław Komorowski przyjechał do Stowarzyszenia, aby pogratulować Gminie realizacji projektu MOJA GMINA MOIM DOMEM. Parę miesięcy wcześniej w Kancelarii Prezydenta RP odznaczył Stowarzyszenie NAGRODĄ OBYWATELSKĄ PREZYDENTA R.P. Jutro 26 rocznica powstania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku. Jednego z pierwszych Stowarzyszeń, które w 1992 roku objęło kompleksową opieką wszystkie osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie gminy wiejskiej.