„Panie podaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak”

W piątek w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie
we wzruszającej atmosferze piosenek Bułata Okudżawy
w wykonaniu Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej, po raz 19-ty ogłosiło akcję”Spójrz wokół siebie”. Osiemnaście lat temu rodzice dzieci niepełnosprawnych postanowili, że corocznie przed świętami Bożego Narodzenia znajdą wśród swoich sąsiadów osoby samotne. Sami doświadczeni przez los, mieli dostrzec innych którzy potrzebują wsparcia. Dzieci przygotowały kartki świąteczne i upominki i z rodzicami poszły do sąsiadów. Wzruszeniom nie było końca. W następnych latach dołączyły do nas Koła Gospodyń, dzieci i młodzież ze szkół, indywidualni darczyńcy. W piątek w WDK
z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami spotkało się grono przyjaciół, dzięki którym przez 26 lat Stowarzyszenie mogło zmieniać rzeczywistość, otaczającą osoby niepełnosprawne. Pełna widownia, udział rodzin z osobami niepełnosprawnymi w spotkaniu, piękne, wzruszające układy taneczne wykonane przez dzieci niepełnosprawne
i aplauz po ich wykonaniu, pokazuje jak bardzo udało się nam zmienić tą rzeczywistość. Do akcji ” spójrz wokół siebie” dzieci niepełnosprawne zaprosiły wszystkich uczestników spotkania. Każdy otrzymał kartkę świąteczną wykonaną przez dzieci z prośbą o przekazanie jej przed świętami Bożego Narodzenia osobom samotnym mieszkającym w sąsiedztwie.
To było piękne wzruszające spotkanie. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Niektórzy po koncercie poczuli, jakby urosły im skrzydła. Duży udział mieli w tym Wykonawcy Andrzej Korycki i Dominika Żukowska. Nikt tak pięknie jak Oni nie potrafi śpiewać piosenek Okudżawy i nikt tak jak Oni nie potrafi oddać atmosfery, takiego jak ten wieczoru.
Kochani. Dziękujemy. Bądźcie z nami przez następne 26 lat…. i jeden dzień dłużej.
I dołączcie do naszej akcji „Spójrz wokół siebie”………. już od dziś.
                                                                                                                    Teresa Tomaka