TO miały być niezwykłe wakacje

2 lipca w ramach Programu „Każdy ma szanse na sukces” w naszym Gminnym Centrum Dziennej Aktywności w Łące odbyła się inauguracja wakacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mieszkających na terenie Gminy Trzebownisko. Program realizowany jest dzięki wsparciu Gminy Trzebownisko, Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Darczyńców. W inauguracji wzięli udział Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar, Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego Pan Marek Sitarz, Przedstawiciele PCPR
w Rzeszowie Panowie Jacek Górak i Tomasz Tarnawski oraz Dyrektor GOK
w Trzebownisku Pan Wiesław Sierżęga. Naszą imprezę uświetnili Goście z WTZ
z Białobrzegów. Dzieci i Młodzież przygotowały z pomocą Pani Marty Berdel ciekawe układy taneczne i utwory wokalne, z pomocą pani Moniki Moskwy Ataman prace manualne. Każdy miał szansę na sukces. Były nagrody i serduszka od Gości.Nie odbyła się planowana dyskoteka. Brakowało Kasi. Uczestnicy dedykowali Jej wszystkie swoje prezentacje. Wierzymy, że była z nami, bo przecież miłość nie zna granic.