WAKACJE JAK MARZENIE

Zbliżają się wakacje. Tradycyjnie już dzieci i młodzież niepełnosprawna spędzi je
w domu. Od wielu lat nie ma środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla młodzieży, która ukończyła obowiązek szkolny. Dlatego tradycyjnie jak co roku od ponad
25 lat zrobimy wszystko, aby te wakacje były dla naszych dzieci wyjątkowe. W tym roku  Stowarzyszenie chce pomóc finansowo i organizacyjnie każdej rodzinie dziecka niepełnosprawnego, będącego pod naszą opieką, aby choć na krótko wyjechała poza miejsce zamieszkania. Zdajemy sobie sprawę, że z różnych powodów dla wielu nie będzie to możliwe. A napewno żadne z dzieci nigdy nie wyjedzie za granicę. Dlatego kolejne dni lipca spędzimy poznając świat z myślą przewodnią „cały świat stoi przed tobą otworem”. W każdym tygodniu w Centrum Dziennej Aktywności zabierzemy uczestników wakacji do innego kraju. Będziemy podróżować po różnych kontynentach. Planujemy zorganizowanie następujących po sobie wydarzeń trwających od poniedziałku do piątku, będą to: tydzień włoski, azjatycki, brazylijski, ukraiński. W każdym tygodniu będziemy poznawać kulturę danego kraju – kuchnię, muzykę, tańce oraz zwyczaje charakterystyczne dla danego państwa. Wydarzeniami będą tu zatem takie aktywności jak – wspólne gotowanie, taniec, słuchanie muzyki, śpiew, wykonanie małych wyrobów regionalnych, czytanie o wybranych ciekawostkach związanych z różnymi krajami. Inauguracja wakacji  odbędzie się 2 lipca w naszym OGRODZIE MARZEŃ. W tym dniu zainaugurujemy też półroczny maraton „Każdy ma szanse na sukces”z udziałem zaproszonych gości. Będzie konkurs plastyczny którego tematyką będą nasze wakacyjne marzenia, o podróżach, przygodach, miejscach. Każdy będzie miał szansę na sukces –
w zajęciach manualnych, śpiewie i tańcu. Inaugurację uświetni muzykoterapeutyczny teatr tańca „Nowa Nadzieja”. Miesiąc zakończy podsumowanie, w którym każdy zgodnie
z myślą przewodnią programu „Każdy ma szansę na sukces” będzie mógł wykazać się
w wybranej dziedzinie: kulinarnej, plastycznej, tanecznej, wokalnej.  M-c  sierpień realizowany będzie po hasłem – tak też możesz  wyrażać emocje- ACTION PAINTING. Uczestnicy wakacji skupią się wokół tematu emocji i ich wyrażania. Każdy będzie miał wybór. Emocje wyrażane w tańcu- improwizacja, śpiewie, pracach plastycznych. Jednym z głównych wydarzeń  będzie malowanie obrazów w sposób spontaniczny i intuicyjny. Rozlewanie i  chlapanie farby bezpośrednio na płótno płynie prosto z gestu ręki i ciała. Malowanie nieskrępowane żadnymi regułami to doskonały środek ekspresji dzięki, któremu uczestnicy będą mogli wyrazić swoje uczucia, przeżycia, stany emocjonalne oraz myśli. Zdolność komunikacji z samym sobą oraz z innymi to jedna z ważniejszych umiejętności społecznych. Końcem miesiąca podsumujemy z uczestnikami, które
z wrażanych emocji były dla nich ważne, które radosne, a które trudne. Przez cały okres wakacji postaramy się zabrać dzieci na wycieczki, spacery. Znaczną część uczestnicy spędzą w pięknej scenerii OGRODU MARZEŃ. Mamy nadzieję, że jak co roku będą to piękne wakacje. Będziemy o tym pisać na Facebooku oraz naszej stronie www.niepelnosprawni-trzebownisko.pl. Zapraszamy do współpracy wolontariuszy. Dla Darczyńców którzy pomogą nam sprawić, że będą to wakacje jak marzenie podajemy nasze konto: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej 36-001 Trzebownisko 976 Nr 10 9191 0000 2001 0004 3720 0001. Z góry z całego serca dziękujemy.