Sprawozdanie z zakończenia realizacji programu Budowa terenów ścieżki edukacyjnej przy ZS w Łące

Sprawozdanie  z warsztatów i spotkań integracyjnych, zrealizowanych w ramach programu „Budowa terenów ścieżki edukacyjnej” na terenie Zespołu Szkół w  Łące,
w ramach dotacji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie.
Imprezy opisane poniżej zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy Nr 269/EE/R/D:

1.Warsztaty florystyczne z wykorzystaniem suszonych kwiatów z istniejącego ogrodu. Warsztaty zrealizowane zostały w dniu 17.11.2016 r. Wzięło w nich udział 21 osób.

2.Konkurs fotograficzny o zasięgu gminnym „Ptaki zimą”. Wzięło w nim udział
13 osób. Rozstrzygnięcie z wręczeniem nagród nastąpiło 02.03.2017 r.

3.Impreza integracyjna w utworzonym i istniejącym ogrodzie o zasięgu gminnym- dzień kwitnącej azalii. Impreza odbyła się w dniu 17.05.2017 r. Wzięło w niej udział 31 osób.

4.Spotkania edukacyjno-integracyjne z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży szkół Gminy  Trzebownisko oraz powiatu rzeszowskiego. Spotkania odbyły się w dniach: 16.02.2017 r., 23.03., 24.03., 05.04., 12.05., 5.06., 22.06. 2017 r. Wzięło w nich udział 181 osób.

5.Plener malarski o zasięgu gminnym z udziałem osób niepełnosprawnych „Bogactwo kolorów i barw w świecie przyrody”. Plener odbył się w  dniu 30.05.2017 r. Uczestniczyło w nim 26 osób.

6.Plener malarski o zasięgu powiatowym z udziałem osób niepełnosprawnych. Plener odbył się w dniu 30.08.2017 r. Uczestniczyło w nim 23 osoby.

7.Warsztaty florystyczne w ogrodzie. Warsztaty odbyły się w dniu 13.06.2017 r. Uczestniczyło w nich 29 osób.

8.Konkurs fotograficzny „Kadr jak z bajki” w własnego ogrodu dla dzieci
i młodzieży powiatu rzeszowskiego. Uczestniczyło w nim 14 osób. Rozstrzygnięcie konkursu  odbyło się 16.10.2017 r.

9.Babie lato w naszym ogrodzie-plener malarski. Plener odbył się w dniu 29.09.17 r. Uczestniczyło w nim 23 osoby.

10. Warsztaty zrób to sama temat rozmnażania roślin oraz wykonywania amatorskich projektów z pokazaniem historii powstawania ścieżki edukacyjnej. Warsztaty rozszerzono o warsztaty florystyczne z wykorzystaniem kwiatów, traw, liści z ogrodu
i ścieżki edukacyjnej. Warsztaty odbyły się w dniu 4.10.2017 r. Wzięło w nich udział
27 osób.

Razem w imprezach uczestniczyło 388 osób, których każdorazowa lista  jest
w posiadaniu Stowarzyszenia.

Ponadto ze ścieżki edukacyjnej i ogrodu na co dzień korzystały  dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Łące : Szkoła podstawowa 132 osoby, Gimnazjum 29 osób, Przedszkole 72 osoby.

Zrealizowana ścieżka była miejscem radosnej integracji dzieci i młodzieży pełnosprawnej z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami oraz miejscem edukacji ekologicznej. Ilość osób uczestniczących w imprezach świadczy o celowości przedsięwzięcia.  Każda z imprez została opisana na Facebooku oraz stronie internetowej Stowarzyszenia. W 2017 roku wykonaliśmy kolejne prace
w ogrodzie . Zostały one sfinansowane przez darczyńców.

Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowania Zarządowi WFOŚiGW w Rzeszowie za pomoc finansową w realizacji przedsięwzięcia.