Nasz ślad też tworzy ten świat

To kolejne ciekawe warsztaty podczas naszych „bajkowych wakacji”. Założeniem warsztatów było wykonanie wspólnej pracy na dużym formacie tkaniny. To symboliczna droga życia.  Idąc nią każdy pozostawia na niej swoje indywidualne ślady, stąd główną jej częścią są odbite ślady stóp oraz rąk, które zawierają unikatowe linie papilarne. Znaki te są wyrazem indywidualnej wędrówki każdego z nas. Projekt zawiera również graficzne przedstawienia ważnych elementów z życia podopiecznych: miejsca zamieszkania, wypoczynku, miejsca związane z duchowością, kościoły, cmentarze. Podopieczni zaprezentowali na tej pracy również wyglądy osób ważnych dla nich, swoją rodzinę, przyjaciół. Ważne okazuje się dla nich piękno przyrody, którą są otoczeni, zwierzęta, rośliny. Piękne jest to, że wszelkie ślady zostały uczynione bezpośrednio przez  podopiecznych, zachowując ich charakter pisma, czy graficznych znaków . W tym ćwiczeniu piękno materii plastycznej wyraża się nie poprzez  idealnie odwzorowaną formę zaczerpniętą z rzeczywistości, lecz przez szczerość i indywidualizm pozostawionych znaków, które w sumie tworzą atrakcyjną wizualnie całość. Warsztaty pt. ,,Nasz ślad też tworzy ten świat” miały na celu uświadomienie uczestnikom zajęć, że ich obecność na świecie ma znaczenie nie tylko dla ich rodzin, ale także całego społeczeństwa. Mieli szansę zagłębić się w aspekty własnej tożsamości tzn. wskazać swoje najważniejsze osoby i miejsca na ziemi, swoje pasje, najważniejsze momenty, wydarzenia z życia. Mogli uświadomić sobie, że ich życie jest współzależne od życia innych ludzi i jest to naturalny porządek świata, ponieważ ta zasada dotyczy wszystkich ludzi.

Gratulujemy Pani Monice Moskwa Ataman i Pani Annie Micał ciekawego pomysłu
i dziękujemy za przeprowadzenie warsztatów.