BŁOGOSŁAWIONYCH  ŚWIĄT  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Drodzy Przyjaciele naszego Stowarzyszenia

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka. 

Życzymy Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca nam drogi codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym.
Niech radość Wielkanocy napełni nasze serca nadzieją i obfitością łask od Zmartwychwstałego Chrystusa.

                                                                         życzą

Dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej
w Trzebownisku wraz z rodzicami