Ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku informuje, że zamierza zrealizować zadanie Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół w Łące, w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Edukacja Ekologiczna. Planowany zakres robót stanowi załącznik do ogłoszenia. Prosimy o zgłaszanie ofert na wykonanie stanowiącego przedmiot zadania zakresu robót z podaniem ceny oraz terminu wykonania. Szczegółowe informacje pod nr tel. 606 826 545.

Zakres robót – pobierz