Dziękujemy Nowożeńcom

Najserdeczniejsze życzenia na Nowej Drodze Życia dla Państwa Barbary Rządeczka oraz Grzegorza Kloca, a także podziękowania dla Ich Gości Weselnych za przekazanie zabawek dla dzieci niepełnosprawnych z naszego Stowarzyszenia. Jest to dla nas tym radośniejszy dzień, że Basia od lat była wolontariuszką w naszym Stowarzyszeniu, a obecnie jest pracownikiem w naszym Gminnym Centrum Dziennej Aktywności. Kochani, życzymy Wam aby całe Wasze życie było tak radosne, jak ten sobotni dzień.

rz-kl


Dziękujemy Państwu Paulinie Kloc i Mariuszowi Kilarowi oraz Ich Gościom weselnym za przekazanie zabawek dla dzieci niepełnosprawnych Gminy Trzebownisko

ki-kl


Państwu Barbarze Bernat i Sławomirowi Głowiakowi oraz Ich Gościom Weselnym za przekazanie zabawek dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Trzebownisko

b-g


Państwu Aldonie Litwin i Tomaszowi Gierczakowi oraz Ich Gościom Weselnym za przekazanie darowizny na rebilitację dzieci niepełnosprawnych z Gminy Trzebownisko

l-g